REELSOFT VE ERP
 

Bilgi çağının, küreselleşmenin yaşandığı, insan, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimin kaçınılmaz olduğu ve hatta değişimi yönetmenin giderek zorlaştığı rekabet ortamında artık sadece üretmek yetmiyor. Hız, kalite, azalan maliyetler ve verimlilik, koşulsuz müşteri memnuniyeti gibi faktörlerin önemi artık daha da önem arz ediyor .İçinde bulunduğumuz bu dönem de şirketler mali yapılarında önemli değişiklikler yaşamaktadır.

Enflasyonun düşmesiyle birlikte kar marjlarında da önemli düşmeler olmuştur. Karlılığı etkileyen en önemli değişken ise gelirler değil maliyetler olmaktadır. Çünkü geliri belirleyen fonksiyon olan fiyatı piyasa belirlediği için karlılığı arttırmak ancak maliyetler üzerindeki etkinlikle mümkün olmaktadır. İşletmeler hem karlılığını arttırmak hem de rekabet üstünlüğü yaratabilmek için düşük maliyetler , yüksek kalite , ürün teslim hızı ve ürün çeşitlemesi şeklindeki dört temel değişkenin yanına artık bilgi teknolojilerini de eklemişlerdir.

Etkin bir bilgi yönetimi sayesinde işletmeler içerden ve dışardan sağlanan bilgileri toplayarak ve içerde paylaşarak,karar almada kullanarak, kısa ve uzun vadeli planlama yaparak mevcut bilgi sistemlerini daha etkin ve verimli bir hale getirerek rekabet güçlerini arttırabilirler.Etkin bir bilgi yönetiminin oluşturulması işletmelerin yeniden yapılanma sürecine girmelerine yol açmıştır. Bu bağlamda da bilgi işlem teknolojilerinin en son ve en gelişmiş çözümü olan kurumsal kaynak planlaması ( ERP ) sistemlerini gündeme getirmektedir.

“Kurumsal kaynak planlaması ( ERP ) , işletmenin malzeme işgücü, sermaye gibi tüm kaynaklarının eşgüdümlü olarak etkin ve verimli bir şekilde planlanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir.” Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, yer ve zaman açısından geniş kapsamlı işletme kaynaklarını ve işletme süreçlerini ekonomik olarak kullanmak için geliştirilen bir yazılımdır. Bu yönden de şirket grupları veya holdingler için ideal yazılımlardır. Ama küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce de uygulanabilirlikleri vardır. Bu yazılımlar bilgi teknolojilerinin omurgasıdır.

İşletme için faydalı olabilecek doğru uyarlanmış bir ERP yazılımı ile, giderlerde azalma ve gelirlerde artış sağlamak mümkündür. Bu sayede, kişilere bağlı, mükerrer işlemler ortadan kalkar, işgücü, makine ve diğer kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılır, mal ve hizmet kalitesi yükselir, doğru veriler ile doğru raporlama imkânı artar ve yöneticiler daha doğru kontrol ve analiz yaparak stratejik karar verebilirler. Bununla birlikte, kar marjlarının düştüğü küresel kriz ortamında ERP, daha gerçekçi maliyetlerin çıkartılması ile zararın yüksek olduğu ürün gruplarında yatırımın azaltılması yönünde stratejik kararların alınmasını da sağlar. İmalatın devam ettiği, karlı ürün grupları için de, düzgün malzeme ihtiyaç planlaması ile fazla stokları azaltarak, elde tutma maliyetini düşürür. Kapasite planlaması ile, işler temrinlerine uygun olarak optimum bir şeklide planlandığı için, müşteriye söz verme gücü ve dolayısı ile müşteri memnuniyeti artar. İhtiyaç duyulan bilgiyi arzulanan düzeyde, güvenilir ve hızlı olarak elde edebilen yönetimlerin, zamanında ve doğru karar vermenin sağlayacağı avantajlar ile, rakiplerine oranla her zaman ileride olacakları kesindir.

İşletmeler içinde bulundukları bu düşük kar marjı ortamında çevreye uyum sağlayarak varlıklarını daha iyi yönetebilmeleri için kurumsallaşma yönünde ciddi atıllımlar atmaları ve firma içinde etkin bir iç denetim , iç kontrol sistemlerini ERP ( Kurumsal Kaynak Planlaması ) yazılım sistemleri ile entegre etmek suretiyle işletmelerini daha iyi izlemeleri açısından gerek arz etmektedir.

Unutulmamalıdır ki bilgi doğru zamanda ve doğru yerde elde edilir ve kullanılır ise değer taşır. Diğer bir anlatım ile uygulanabilir bilgi değerlidir. ERP ’nin temel felsefesi burada yatmaktadır. Kurum içi veya kurumlar arası bilgilerin tüm kaynak noktalardan toplanarak ihtiyaç duyan kişi ve departmanlara elektronik ortam ve hızda ulaştırılması ve paylaşılması esası ERP yazılımlarının temel felsefesidir. İşte bu yoldan hareket eden firmamız işletmelerin ihtiyacı olan ERP yazılımını Reelsoft Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. altında konusunda uzmanlaşmış ekibiyle gerçekleştirmiştir. Şirketimiz ERP yazılım konusunun yanında şirket içi sistem kurma ( Muhasebe , Finansman , Üretim , Planlama , Maliyet , Stok , Nakit Akış , Bütçe , Raporlama , İç Denetim , İç Kontrol ) ve kurumsallaşma konularında oldukça başarılı olup danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

Tüm hakları Saklıdır © 2010-2011, Reelsoft.

Kullanım Şartları | Gizlilik Bildirimi