KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ( ERP )
 

 

      Kurumsal kaynak planlaması ( ERP ) , işletmenin malzeme işgücü, sermaye gibi tüm kaynaklarının eşgüdümlü olarak etkin ve verimli bir şekilde planlanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir.

      ERP nin genel özellikleri : ERP uygulamaları, kurumunda bütününde ilgili departmanların iş akışını düzenler , ERP uygulamaları entegre yapılardan meydana gelir, ERP uygulamaları birbiriyle uyumlu çalışabilen departman ve operasyonlara göre geliştirilmiş modüler yapılardan meydana gelir.

      ERP uygulamaları sadece kurum içi çözümleri sağlamakla kalmaz, kurumun sınırlarını aşan, farklı lokasyonlardaki tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanarak malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma hedeflenir. Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması hedeflenir. Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması, her aşamada maliyetlendirmeye imkan tanıması ve simülasyon özelliği sağlaması başlıca özelliklerindendir. Bunlarla birlikte verilen müşteri hizmetlerinin kalite ve memnuniyetinin artırılmasını, kurum yönetiminin karar verme süreçlerini hızlandırarak kurum içinde kontrol yeteneğinin gelişmesini de sağlar.

 

 

 

Tüm hakları Saklıdır © 2010-2011, Reelsoft.

Kullanım Şartları | Gizlilik Bildirimi